Mailadresser.nu

A+ A A-

2015-09-10 Tips för att utforma ett bra mailutskick som inte hamnar i spamfilter.

Det händer inte alltför sällan att en kund hör av sig till oss och säger att dennes e-post utskick inte kommit fram och att e-post adresser som vi validerat innan leverans genererar en s.k. "hård studs" varpå kunden förståeligt nog förutsätter att e-post adressen i sig inte existerar. 

Med anledning av detta vill vi här publicera en artikel som hjälper dig att skapa ett nyhetsbrev/utskick som når fram till mottagarna. Det finns en hel del att tänka på och när du väl lagt pengar på att köpa ett register så vore det väl tokigt att falla på målsnöret och fastna i spamfilter, helt i onödan! Lycka till med er marknadsföring.

 


 

För att utskicken av dina nyhetsbrev ska uppnå ett lyckat resultat så får inte nyhetsbreven alstra för höga spam-poäng i spam-filter. Om de får för höga spam-poäng så är risken stor att de stoppas av något spam-filter och prenumeranterna av dina nyhetsbrev får dem inte, trots att de verkligen vill ha dem. Höga spam-poäng kan också medföra att även om nyhetsbrevet kommer fram till mottagaren, så hamnar de i mappen för skräppost i deras e-postprogram. Och nyhetsbrev som hamnar i skräppostmappen blir sällan lästa.

För att undvika att dina nyhetsbrev hanteras negativt av något spam-filter så finns det en del åtgärder som du kan göra för att förebygga detta. I denna artikel ger vi dig ett antal tips som hjälper dig att sänka dina nyhetsbrevs spam-poäng och därmed ökar chansen att dina nyhetsbrev verkligen når fram till dina kunder.

Tre nivåer av spam-filter
Ofta passerar all e-post genom många spam-filter. Först har e-postoperatören / Internet-operatören ett spam-filter som tar bort den mest uppenbara skräpposten från e-postservern. Två vanliga sådana filter är SpamAssassin och CRM114. Sedan har många e-postprogram inbyggda spam-filter som tar bort många skräpmejl, som tex Microsoft Outlook Junk E-Mail Filter som ingår i Microsoft Outlook.

Förutom dessa två spam-filter så brukar de flesta datoranvändare även ha ett extra anti-spamprogram installerat i datorn. Dessa anti-spamprogram ingår ofta i paket där bl a även ett anti-virusprogram och en brandvägg ingår. Några stora tillverkare av sådana program är Symantec, McAfee, Trend och F-Secure. Man kan även köpa anti-spamprogram separat, t ex från dessa nämnda tillverkare, men även från företag såsom Cloudmark och SPAMfighter.

 

Hur fungerar ett spam-filter?
Spam-programmen och spam-filtren använder i huvudsak två olika grundmetoder när de bedömer om ett nyhetsbrev ska klassas som spam eller inte; dels filtrering baserad på spam-poäng och dels användning av sk "svartlistor".

Filtrering baserad på spam-poäng
Anti-spamprogrammen och spam-filtren försöker analysera innehållet i nyhetsbreven för att bedöma om det kan vara spam och hittar de "misstänkta saker" så får nyhetsbrevet spam-poäng. Ju fler "misstänkta saker" som hittas desto mer spam-poäng får nyhetsbrevet. Om den totala mängden spam-poäng överskrider en viss gräns blir nyhetsbrevet klassad som spam och hamnar då vanligtvis i skräppostmappen istället för i inkorgen. Är spam-poängen väldigt höga så kan breven rensas bort direkt.

Svartlistor
Svartlistorna innehåller listor på kända spam-källor och ett stort antal skräpmejl plockas bort direkt från e-postservern ifall det blir en träff i en svartlista. Ett par vanliga svartlistor som brukar användas är Spamhaus Zen och SpamCop.

15 tips som sänker dina spam-poäng

Nedan får du 15 tips som hjälper dig att minska risken att få onödiga spam-poäng för dina nyhetsbrev:

1. Använd inte enbart bilder
Att skicka ett nyhetsbrev som enbart innehåller en eller flera bilder, och ingen text, fastnar i princip i alla spam-filter. Dessutom har undersökningar visat att ca 40 % av alla datoranvändare har bildvisningen frånslagen i sina e-postprogram. Detta innebär att när de får ett e-brev med enbart en bild så ser de bara ett stort kryss, vilket knappast kan vara så "informativt" eller "säljande".

2. Använd inte för lite text
Om ditt nyhetsbrev innehåller en bild så får du inte ha med för lite text. Om det är för lite text i förhållande till bilden så kan det ge spam-poäng. Du bör ha med minst 4-5 meningar med text i nyhetsbrevet.

Dessutom bör man ta hänsyn till de 40% som har bildvisningen frånslagen (se föregående punkt) och ha en text som uppmuntrar dessa att visa bilden. Så även om du har en säljande bild, så bör du även ha en lika säljande text för att din bild överhuvudtaget ska bli sedd av en stor grupp människor.

3. Undvik att upprepa ämnesraden
Texten i ämnesraden bör inte upprepas i ditt nyhetsbrev utan modifieringar. Detta gäller speciellt i rubriker och länkar. Vill du upprepa ämnesradens budskap i brevet så bör du formulera om rubrikerna så att de får liknande betydelse. Det viktigaste är att texterna inte är helt identiska med texten i ämnesraden.

4. Använd inte för stora teckensnitt
Du bör inte använda större textstorlek än 3 (12 pt) till titlar och rubriker i ditt nyhetsbrev, det kan annars ge en del extra spam-poäng.

5. Använd inte Arial 2 (10 pt) i nyhetsbrev där bilder infogats i mejlet
Väldigt många spam-mail har bestått av nonsenstext som visats i teckensnittet Arial med storlek 2 (10) pt plus en eller flera bilder som följt med (infogats i) brevet. Detta har skett så ofta att det numera ger relativt höga spam-poäng i spam-filter. Tyvärr drabbar detta även dig som skickar ut seriösa nyhetsbrev så för att inte riskera att dra på dig dessa extra poäng bör du alltid göra en av följande saker:

- Undvik att använda Arial 2 (10 pt) i dina nyhetsbrev.
- Använd alltid länkar till bilder på Internet istället för att skicka med bilderna inbundna direkt i nyhetsbrevet.

Du behöver alltså inte utföra bägge åtgärderna utan det räcker med en av ovanstående.

6. Använd inte enbart versaler i ämnesraden
Du bör inte använda enbart versaler i ämnesraden. Detta kan ge upphov till spam-poäng. Skriv alltid ämnesraden med helt normal text.

7. Använd inte för många olika teckenfärger
Du bör inte använda för många olika teckenfärger i nyhetsbrevet, det kan också ge spam-poäng. Dessutom blir brevet mer svårläst om du använder för många olika färger.

8. Undvik vissa ord
Vissa ord såsom "kontakt" kan ge spam-poäng. Det kan även gälla när ordet ingår som ett delord i ett längre ord, t ex "kontaktformulär". Ibland kan mycket enkla ord/ordkombinationer ge upphov till spam-poäng. Att spam-filtren är så "dumma" kan bero på att de utgår från engelska ord som ofta används i spam-mail och att svenska ord/ordkombinationer misstas för dessa. För att undvika detta så bör du skriva ett stycke i taget och provskicka det för att se om texten går igenom spam-filtret. Det kan vara mycket tidskrävande att i efterhand försöka hitta vilka ord/ordkombinationer i nyhetsbrevet som ger upphov till spam-poängen.

9. Undvik för många utropstecken
Alltför flitig användning av utropstecken "!" och liknande tecken i nyhetsbreven kan ge extra spam-poäng. Detta gäller speciellt om du använder det i ämnesraden och i rubriker. Även användande av olika typer av apostrofer kan ge extra spam-poäng, vilket är ett stort problem för de som skriver texter på t ex franska och spanska där det ju förekommer ofta sådana tecken.

10. Undvik för många länkar och avancerad design
Om du använder för många länkar, tabeller mm i ditt nyhetsbrev så ökar också risken för extra spam-poäng. Det kan vara mycket lockande att ta fram nyhetsbrev med mycket avancerad design; särskilt om du är duktig på HTML eller använder en reklambyrå för att ta fram dina hemsidor, broschyrer mm. Men tyvärr så får nyhetsbrev med mycket avancerad design ofta högre spam-poäng. Dessutom är risken stor att dina nyhetsbrev inte kommer att se korrekta ut hos alla dina nyhetsbrevsprenumeranter eftersom de kan ha äldre e-postklienter.

11. FrontPage, Dreamweaver och Expression Web kan ge spampoäng
Om du använder en extern HTML-editor (t ex FrontPage, Dreamweaver eller Expression Web) för att skapa dina nyhetsbrev så kan detta ibland ge extra spam-poäng. Information om vilket program som användes för att skapa HTML-brevet lagras i HTML-koden och vissa spam-filter som upptäcker detta tolkar brevet som ett reklambrev och lägger till lite extra spam-poäng. Vanligtvis när folk skickar e-post använder man ju inte sådana "tunga" program utan man skapar brevet direkt i e-postklienten och då saknas denna information i HTML-koden.

Men denna information går ganska lätt att avlägsna. Tittar du i början på HTML-koden så hittar du ofta meta-taggar som är specifika för HTML-editorn och avlägsnar du dessa så vet inte spam-filtret med vilket program ditt nyhetsbrev är gjort i och kan inte heller "straffa" dig för det.

12. Använd aldrig "Hemlig kopia"
Om du använder "Hemlig kopia" när du gör e-postutskick så blir det ingen riktig mottagaradress i mail-huvudet. Detta kan ibland uppfattas som ett tecken på massutskick av spam-filtren, i synnerhet om flera av de andra punkterna som nämns ovan också påträffas, och det kan då alstra extra spam-poäng. Dessutom finns det risk att dina nyhetsbrev uppfattas som "opersonliga" vilket gör att färre läser dem.

13. Använd inte "Kopia"
Om du använder "Kopia" när du gör ett e-postutskick så ökar också risken att dina nyhetsbrev klassas som spam. Dessutom innebär det att alla mottagare av dina brev kan se vem som fått utskicket och det ger inget seriöst intryck samtidigt som risken för att dina e-postadresser kommer på avvägar är mycket stor.

Om dina e-postadresser kommer i "fel händer" och sprids vidare så kommer dina kunders e-postadresser mycket snabbt att bli "sönderspammade" och de tvingas då byta e-postadresser. Detta innebär att du kommer ha en lista med e-postadresser som blir alltmer oanvändbara och i värsta fall kan det bli känt att du kan vara orsaken till att e-postadresserna blev offentliga.

14. Använd inte dynamiska IP-nummer
Du bör helst inte göra e-postutskick från en e-postserver som har ett dynamiskt IP-nummer. Många spam-filter och anti-spamprogram kan tolka detta som ett sätt att försvåra spårning av avsändaren och dina nyhetsbrev kan då få rikligt med spam-poäng för detta.

15. Kontrollera ditt IP-nummer
Kontrollera regelbundet att ditt eller din Internet-operatörs IP-nummer inte har hamnat i någon av de största databaserna, MAPS och SpamCop, som innehåller listor över spammares IP-nummer.

 

 

Senast uppdaterad onsdag, 07 september 2016 10:09

Träffar: 256

2015-08-27 Vi har Sveriges BÄSTA företagsregister 2015!!!

Då var det bevisat... vi lät göra en stor mätning under Augusti 2015 för att se vilken leverantör som har SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSREGISTER när det gäller personliga e-post adresser till svenska beslutsfattare och här kommer resultatet! Visst, vi kanske är partiska men läs sammanställningen nedan för att se att resultatet faktiskt stämmer!

1. Mailadresser.nu - sveriges bästa företagsregister

2. Bisnode

3. Datadia

4. Resten, de flesta ej värda att nämnas...

 

Kort och gott så tittade vi på hur många personliga e-post adresser till beslutsfattare leverantören i fråga erbjuder samt priser, kvalitetsvillkor etc. 


1. ANTAL E-POST ADRESSER

Vår egen lysande tjänst sedan 2012 med hundratals nöjda kunder, alltifrån småföretag till publika bolag, myndigheter och organisationer. Vi hade den 25 Augusti 2015 917,325st e-post adresser till beslutsfattare i vårt system. 

 

En sökning hos vår absolut största konkurrent Bisnode (Sveriges största företag inom affärsdata) visar att Bisnode kan erbjuda sina kunder 273,598st e-post adresser, dvs ca 30% av vad vi kan erbjuda (Se bild nedan)

bisnode150825En sökning hos DataDia visar att DataDia kan erbjuda sina kunder e-post adresser till 186,508st beslutsfattare (se bild nedan) dvs endast ca 20% av vad vi kan erbjuda. 

datadia150825
2. PRISET

Det andra vi tittade på var prissättningen. Vi gjorde en jämförelse för att se vad priset för 3000st personliga e-post adresser skulle kosta hos leverantörerna. Föga förvånande så låg jätten Bisnode högst i pris. 9,43kr/post skulle de ha för 3000 adresser.

Datadia knep platsen som näst dyrast, 8,44kr/post betalar du där om du beställer 3000 adresser.

Billigast blev alltså Mailadresser.nu - hos oss betalar du 7,0kr/post vid köp av 3000 adresser (se vår prislista). Det gör att vi i denna jämförelse ligger ca 26% billigare i pris än Bisnode och ca 17% billigare än DataDia.3. GARANTIER

Mailadresser.nu erbjuder en alltjämt branschunik kvalitetsgaranti på alla ordrar där vi utlovar MINST 90% aktiva adresser i varje order men når ofta så högt som 95-98% pga våra avstämningsrutiner vid varje enskild order. 

DataDia erbjuder liknande villkor där de räknar med studsar på ca 6%. Man bör ta i beaktande att DataDia endast erbjuder 20st titlar på beslutsfattare jämfört med Mailadresser.nu och Bisnode som båda erbjuder över 500 titlar vilket såklart ger en mycket större databas att administrera och uppdatera (se punk 1 i jämförelsen).

På Bisnodes hemsida kan vi inte hitta några liknande villkor vilket leder oss till att tro att eventuella studsar är kundens problem. Vi skriver detta uttalande med största reservation dock.

 

Ett ord om övriga konkurrenter

I branschen adressleverantörer så finns det en uppsjö med leverantörer. Gör en enkel sökning på google så ser du hur många som dyker upp. Mer eller mindre seriösa aktörer som våra kunder stött på och som vi själva tittat närmre på. Vi har valt att inte ta med några andra leverantörer i denna mätning helt enkelt för att nödvändig transparens helt saknas och därmed saknas jämförbara alternativ till de tre nämnda leverantörerna.

Tänk på detta nästa gång du väljer adressleverantör:

- De flesta erbjuder GENERELLA e-post adresser till företag. Det handlar om info@..., kontakt@.... och liknande e-post adresser. Dessa är totalt värdelösa i form av marknadsföring och har samlats in genom att dammsuga nätet med en billig programvara som vem som helst kan köpa. KÖP ALDRIG GENERELLA E-POST ADRESSER om du vill ha effekt av din kampanj.

- De flesta "konkurrenterna" har inget verktyg där man kan se hur många e-post adresser de faktiskt har. Du får helt enkelt "lita på dom" att det du köper är vad dom lovar. Detta gäller även företag som kontaktdata.se där du aldrig har möjligheten att verifiera kvalitén i deras databas utan du får helt enkelt lita på att deras "verktyg" innehåller den mängd e-post adresser som de påstår och att dessa levereras. Kom ihåg att statistik enkelt kan förvanskas om du själv inte kan få tillgång till källan!!! Vi genomför också EDR kampanjer åt företag men företaget får alltid möjligheten att köpa loss kompletta listor till mottagarna om de vill följa upp kampanjen.

- De flesta erbjuder ingen kvalitetsgaranti! Ett måste i en så föränderlig bransch som e-post register.

 

Med detta sagt så korar vi oss själva till SVERIGES BÄSTA LEVERANTÖR AV ADRESSREGISTER 2015 när det gäller personliga e-post adresser till beslutsfattare!

Välkommen att lägga din nästa beställning hos Mailadresser.nu. Strunta i alla andra leverantörer där ute och spara både tid och pengar genom att hitta rätt direkt.

 

Nyheten publicerades på MyNewsdesk 2015-08-27

Senast uppdaterad onsdag, 07 september 2016 10:07

Träffar: 417

2014-12-01 Budget kvar inför årsskiftet? 

Har ni budget kvar inför årsskiftet och vet att ni under 2015 kommer att ha behov av målgruppsurval/adressregister? Vi hjälper er mer än gärna att behålla en oförminskad budget samtidigt som ni får en riktigt bra deal på nästa års förbrukning av målgruppsurval.

Vi kan fakturera er innan årsskiftet på hela eller en del av er återstående budget och så kan ni i lugn och ro hämta ut register under 2015 allt eftersom behov uppstår hos er. 

Förutom en oförminskad budget blir det en förmånlig affär för er där priset per post blir betydligt billigare från första posten än vid engångsköp.

Prislistan för mindre batchar (upp till 200,000kr) finner ni här och om ni har högre budget så tveka inte att kontakta oss för en lösning som passar er. 

 

Senast uppdaterad onsdag, 07 september 2016 10:08

Träffar: 596

2014-06-02 MKL Invest sponsrar Suicide Zero för att minska självmorden i Sverige

När vi för ett tag sedan blev kontaktade av organisationen Suicide Zero och fick ta del av skrämmande statistik så bestämde sig styrelsen för MKL Invest för att självklart stötta detta initiativ i hopp om att kunna medverka till att vända denna negativa trend i Sverige.

2013-12-16 Dags att köpa in adressregister? Tänk på detta för att inte bli lurad!

Med en uppsjö av mer och mindre seriösa aktörer på marknaden som erbjuder sina tjänster inom adressregister, ringlistor och e-post register kan det vara svårt för dig som företagare att veta vem man ska anlita och hur du vet att du faktiskt får valuta för dina surt förvärvade slantar. Med anledning av detta vill vi här ge dig som företagare några tips på vad du ska tänka på när du väljer leverantör av olika typer av affärsregister och förhoppningsvis kan vi på så vis skydda många från att bli lurade genom att kasta pengar i sjön på dåliga register.

Information

Copyright © MKL Invest, all rights reserved

LiveZilla Live Help